Venteliste 2023

Vigtig information om køb af kolonihave


Hvis du køber en kolonihave i Københavns Kommune, bedes du hente og læse vedlagte, der giver information om byggetilladelser på haveloden opført efter 2019.Vi åbner for opskivning til ventelisten i marts 2023.

Det kommer til at foregå på følgende måde:

D. 11. Marts 2023 og d. 18. Marts 2023 kl. 10-14 kan der afhentes lodsedler i foreningshuset, der kan kun optages ét navn pr. Lod. Lodseddel udleveres mod aflevering af oplysningsseddel, som stilles til rådighed på dagen. Denne vil indeholde oplysninger om navn, adresse, mail adresse samt tlf. nummer.

Det kræver bopæl i Københavns kommune, eller en kommune, der støder op til Københavns kommune, for at kunne optages på listen.

D. 26. Marts kl. 12 vil der blive afholdt lodtrækning på parkerings pladsen.

De der bliver udtrukket vil udmiddelbart efter mod forevisning af sit lod, billede legitimation samt adresse dokumentation kunne blive skrevet på ventelisten i foreningshuset. Der skal være overenstemmelse mellem den afleverede oplysningseddel og de oplysninger der afgives på dagen.

Bemærk: Med hensyn til opdatering af ventelisten sker det kun en eller to gange i sæsonen, da det er for stort et arbejde at gøre det hver gang der sælges en have.

Vi sælger ca. 35 – 40 haver om året, og når sæsonen er slut opdateres ventelisten.

Det koster 150 kr. årligt at være opskrevet på listen, og beløbet skal indbetales d. 1 April.

Det vil fremgå af en meddelse medio marts, hvordan beløbet skal indbetales.

Betaler du ikke rettidigt, eller flytter du uden at give besked, bliver du slettet af listen.

Når en have bliver ledig, vil et antal på ventelisten blive tilskrevet. Den med lavest nummer har førsteret. Hvis ingen af de tilskrevne ønsker haven, bliver den tilbudt til et antal mere.

Du skal pr. E-mail fremsende ønske om overtagelse af haven senest 14 dage efter, at du har modtaget E-mail derom, eller inden for samme tidsrum et ønske om forsat at stå på ventelisten. 

Hvis man siger nej til 5 tilbudte haveloder, rykkes man automatisk nederst på listen.

Såfremt du undlader at svare, vil du uden yderligere varsel blive slettet af ventelisten.


Venteliste pr. November 2022

1 Pernille Snedker Hansen
2 Susanna Boudigaard Nielsen
3 Stine Kold Steensgaard
4 Pauli Galsgaard Jensen
5 Rie S. Christensen
6 Hrönn Svarvardóttir
7 Uffe Christensen
8 Ida Amalie Nielsen
9 Rikke Kjær
10 Sara Baram
11 Diana Jørgensen
12 Jan Frederiksen
13 Nanna Velling
14 Simone Gottschau


Haveforeningen Musikbyen

Tudsemindevej 25
2450 København

Medlem af kolonihaveforbundet

Det sker i Musikbyen

april