Vedtægter og Ordensregler for Musikbyen

Husk, at hunde skal være i snor på foreningens område


ALLE hunde skal være i snor i haveforeningens område.

Overholdes dette ikke, udløser det en påtale.

Og HUSK, det er ikke alle, der er lige så glad for din hund som dig.

Nogle er faktisk bange for hunde. Dette bør respekteres.


Ordensregler for HF Musikbyen

Vedtægter for HF Musikbyen