.

Skrevet den 1. september 2022

Kære medlemmer af H/F Musikbyen

 Som I forhåbentlig kan se, er vi ved at prøve at få rettet op på vores hjemmeside. Det kommer til at tage lidt tid, men vi er i gang nu.
 
Som noget nyt vil i kunne finde et punkt der hedder Beslutningsprotokol. Her vil der efter hvert bestyrelsesmøde blive lagt ud, hvad bestyrelsen har besluttet. I henhold til forretningsordenen har dette skulle finde sted siden august 2021, så det er på høje tid det kommer til at ske. Hvis nogle skulle være interesserede i andre informationer, som i ikke finder her eller i Strøtanker, er i altid velkommen på kontoret i foreningshuset d. 1 og 3. søndag i måneden fra 10 til 12.
 
Strøtanker vil som altid være vores primære informationskanal. 
 
Ønsker alle det bedste for den sidste del af sæsonen.
 
Benny Strandgaard, Formand