Ordensbestemmelser for NH/F Musikbyen (ændret sidst år 2019)

(Ordenbestemmelser i PDF format)

 1.      Der må kun bygges hus på maksimalt 15% af haveloddets størrelse, dog højst 25m2. Højden må ikke overstige 3 meter, inkl. tårne spir kupler mm.
Der skal foreligge en godkendt, men ikke målfast tegning, samt udfærdiges en byggeansøgning.
Huset skal anbringes bagerst i haven, dog 2,5 meter fra skel.

Huset må ikke indrettes til beboelse eller benyttes som beboelse.

De til enhver tid gældende byggeregler skal overholdes.
Huset skal være i god stand, og må ikke virke skæmmende for helheden. Havenummer skal være tydeligt fra gangstien.

Havelåge må kun åbnes indad. Havelågen skal være forsynet med en postkasse.

2.        Der må ikke køres med bil, motorcykel eller knallert på gangene B C D E samt i mellemgangen.

Undtaget er handicap knallerter.
Hastigheden på foreningens område må ikke overstige 15 km.
Al parkering skal foregå på de anviste P-pladser.
Parkering uden for de anviste P- pladser er tilladt i forbindelse med af og pålæsning, dog ikke længere end 30 min.
Henstilling af køretøjer, campingvogne og anhængere uden nummerplader er ikke tilladt på foreningens område.

4.        Der må kun flages med Dannebrog.
Stolperne på B C D E samt tværgangen må ikke fjernes.

Vandbassin i haverne er ikke tilladt, dog tillades børnebassin og fiskedamme, indtil 200 liter.

5.        Hunde skal føres i snor på hele foreningens område.

6.        Vanding med håndført slange maks. 1 time, og afhentning af vand foregår for lige havenumrelige datoer og ulige havenumreulige datoer

Dog er afhentning af vand til husholdning tilladt alle dage.

Vanding af græsplæne er iflg. Københavns kommune ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at skylle grønt, vaske hænder og tøj m.m. i vandtønderne.
Brug af pesticider er ikke tilladt.
Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte begrænsninger vedr. brug af vand.

7.        Der må ikke arbejdes med motordrevne maskiner lørdag efter klokken 14.00.
Det er ikke tilladt at arbejde med motordrevne maskiner søndage og helligdage.

8.        Haveaffald skal anbringes bagerst på den grønne plads, som ligger ved Slamboulevarden. Regler skrevet på de opsatte skilte ved pladsen, skal overholdes.

9.        Toilet skal tømmes i toilettank, som er placeret ved P-pladsen på F-gangen

           Det må ikke stilles foran skabet.

11.      Der må ikke afbrændes på foreningens område.

Den vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og opsættes i opslagstavlerne på foreningshuset samt ved containerpladsen 148 A.

Det påhviler medlemmet selv at oplyse om alder.

Havesæsonen er fra 1. april til 31. oktober

Ordensbestemmelserne er vedtaget på generalforsamlingen i 1978, med ændringer i 1986 – 1989 – 1991 – 1995 – 1998 – 2012 - 2014 – 2015 - 2019

Udskriv Email