Ordensbestemmelser for NH/F Musikbyen (opdateret 2017)

(du kan hente ordensreglerne herunder i PDF format)

 

Havesæsonen er fra 1. april til 31. oktober

  Ordensbestemmelserne er vedtaget på generalforsamlingen i 1978, med ændringer i 1986 – 1989 – 1991 – 1995 – 1998 – 2012 - 2014 - 2015 - 2017

1.     Der må kun bygges hus på maksimalt 15% af haveloddets størrelse, dog højst 25m2. Højden må ikke overstige 3 meter, inkl. tårne spir kupler mm.
        Der skal foreligge en godkendt, men ikke målfast tegning, samt udfærdiges en byggeansøgning.

 

        Huset skal anbringes bagerst i haven, dog 2,5 meter fra skel. Huset må ikke indrettes til beboelse eller benyttes som beboelse.                                                                       Huset  skal være i god stand, og må ikke virke skæmmende for helheden. Havenummer skal være tydeligt fra gangstien.                                                                                 Havelåge må kun åbnes indad.                                                                      

           

1B.   Byggeri skal være færdigt 12 mdr. efter bygge tilladelse er givet fra kredsen

2.    Der må ikke køres med bil, motorcykel eller knallert på gangene B C D E samt i mellemgangen. Undtaget er handicap knallerter.
       Hastigheden på foreningens område må ikke overstige 15 km.
       Al parkering skal foregå på de anviste P-pladser.
       Parkering uden for de anviste P- pladser er tilladt i forbindelse med af og pålæsning, dog ikke længere end 30 min.
       Henstilling af køretøjer, campingvogne og anhængere uden nummerplader er ikke tilladt på foreningens område.
 
3.    Hække og hegn må højst være 2 meter i højden og 0,3 meter fra skellinjen ud mod gangen.
       Hække og hegn i naboskel, må højst være 1,6  meter høje, hvis enighed om andet ikke kan opnås.
       Hække på hjørnegrunde må i hjørner, højst være 1,2 meter i højden 2,5 meter langs gangen.
       Hvis træer plantes må de ikke blive mere end 2,5 meter i højden.
       Hvert havelod skal holde gangen fri for ukrudt ud til midten
 

4.    Der må kun flages med Dannebrog.
       Stolperne på B C D E samt tværgangen må ikke fjernes.
       Vandbassin i haverne er ikke tilladt, dog tillades børnebassin og fiskedamme, indtil 200 liter.

 

5.   Hunde skal føres i snor på hele foreningens område.

 

6.   Vanding med håndført slange maks. 1 time, og afhentning af vand foregår for lige havenumre på lige datoer og ulige havenumre på ulige datoer. 
      Dog er afhentning af vand til husholdning tilladt alle dage. Vanding af græsplæne er iflg. københavns kommune ikke tilladt.
      Brug af pesticider er ikke tilladt.
      Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte begrænsninger vedr. brug af vand.

 

7.    Der må ikke arbejdes med motordrevne maskiner lørdag efter klokken 14.00.
       Det er ikke tilladt at arbejde med motordrevne maskiner søndage og helligdage.

 
8.    Toilet skal tømmes i toilettank, som er placeret ved P-pladsen på F-gangen.
  

 9.    Der vil være storskrald hver 2. måned i sæsonen Farligt affald (maling m.m. skal sættes i miljøskabet der står på containerpladsen 148A)                 

 10.   Der vil hver 2.måned være stor skrald (byggeaffald, dog ikke tagpap og lign. det skal afleveres på genbrugsstation)

        Anvisninger fra pladsmanden skal følges.

  

11.   Der må ikke afbrændes på foreningens område.

 

12.    Dato for pligtarbejde vil fremgå af hjemmesiden. Den vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og opsættes i opslagstavlerne på foreningshuset           samt ved containerpladsen på 148A.

 

12A.  Medlemmer der er fyldt 70 år, er fritaget for pligt arbejde, men er dog velkommen til at deltage.

         Det påhviler medlemmet selv at oplyse om alder. 

 

13.   Der gives kun én henstilling for misligholdelse i sæsonen.

 
14.   Det påhviler medlemmet og dennes gæster at vise hensyn over for foreningens andre medlemmer.

Udskriv Email

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse.
Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.

Jeg forstår

Læs vores Cookie- og privatlivspolitik.