INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, jf.

haveforeningens vedtægter § 9 stk. 3,

Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i

Valby Medborgerhus

Teatersalen

Valgårdsvej 4

2500 Valby

DAGSORDEN

  1.  Valg af referent
  2.  Valg af dirigent
  3.  Bestyrelsens forslag om nye vedtægter

Haveforeningens nuværende vedtægter er tilrettet efter Kolonihaveforbundets standardvedtægt som vedtaget på seneste Kongres.

Ved haveforeningens ordinære generalforsamling den 19. februar 2017 blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.

Beslutning om vedtægtsændring kræver imidlertid, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, svarende til mindst 279 medlemmer.

Ved den ordinære generalforsamling, hvor forslaget blev behandlet var kun mødt 92 medlemmer.

Forslaget kan vedtages på generalforsamlingen den 20. marts med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte jf. haveforeningens vedtægter pkt. 9.9.

Bestyrelsen

p.b.v.

Flemming Nørgaard

Formand

Udskriv E-mail