H/F Musikbyen 14/9-2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

H/F MUSIKBYEN

Afholdes søndag d. 4. oktober 2020 kl. 11.00, Hotel Scandic Sluseholmen Molestien 11 2450 SV

Der er adgang fra kl. 10.15

 

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning v /Formanden
  4. Regnskab v /Kassereren
  5. Budget v /Kassereren
  6. Forslag
  7. Valg til bestyrelsen

På Valg er:

Formand      Flemming Nørgaard, modtager ikke genvalg, ny vælges for 2 år

Kasserer      Iris Joensen, udtræder af bestyrelsen, ny vælges for 1 år

Bestyrelsesmedl.              Jan Petersen, udtræder af bestyrelsen, ny vælges for 1 år

Bestyrelsesmedl.                                   Vercant        Vælges for 2 år

Bestyrelsesmedl.                                   Vercant        Vælges for 1 år

Bestyrelsesmedl.              Lea Tøt Nielsen, udtræder af bestyrelsen, ny vælges for 2 år

Suppleant.   John Rasmussen, modtager ikke genvalg, vælges for 2 år

Suppleant.   Dan Steffensen, udtræder af bestyrelsen, vælges for 1 år 

Revisor.                                                   Vercant        Vælges for 1 år

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden skriftligt i hænde senest mandag d. 1. oktober 2020. med posten 

til: 

H/F Musikbyen 

V/ Formand Flemming Nørgaard 

Tudsemindevej 2

2450 V 

Eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

På grund af afstandskrav kan der kun møde en person fra hver have 

 

HUSK medlemskontingenterne skal, ifølge vedtægten, være indbetalt SENEST d. 1. februar & d 1. juli 2020, da der ellers vil blive pålignet gebyr p.t. på kr. 200,00, for ikke rettidig indbetaling. 

 

Dette er en genindkaldelse af den tidligere indkaldelse, som blev aflyst pga af Corona virus 

Bestyrelsen 

Udskriv Email