BESTYRELSEN INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

N/F MUSIKBYEN

jf. haveforeningens vedtægter § 9 stk. 2.

Dato: Vi melder ud med en ny dato, når disse foranstaltninger fra Statsministeriet igen bliver ophævet, og smitten er under kontrol. 

Hotel Scandic Sydhavns Plads 15 2450 København SV

Der er adgang fra kl. 10.15.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Årsrapport/regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor

---oo0oo---

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden skriftligt i hænde senest mandag den 2. marts 2020 med

alm. post til:

N/F Musikbyen

v/formand Flemming Nørgaard

Tudsemindevej 25

2450 København SV

eller pr. mail til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Husk medlemskontingenterne skal, ifølge vedtægten, være indbetalt

senest d.1.februar & d.1.juli 2020 idet der ellers vil blive

pålignet et gebyr p.t. på kr. 200,00 for ikke rettidig

indbetaling.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af foreningen,

ægtefæller, registreret partner eller samlever.

Hver havelod har én stemme.

Vel mødt!

p.b.v.

Flemming Nørgaard formand

Udskriv Email