Byggeregler som:  pdf

 

Hovedstaden Syd, Kreds 1

Egensevej 25, 2770 Kastrup

Byggeregler for Kolonihaver, daghaver, i Københavns Kommune

  1. Der må på det enkelte havelod kun opføres en bygning.

Den samlede bebyggelse på et lod må maksimalt udgøre 15 % af grundarealet af det enkelte lod. Der må dog maksimalt bygges 25 m2 – dog eksklusiv åbne og overdækkede terrasser. En overdækket terrasse skal være åben i hele den ene side evt. med brystværn på max. 1 m.

Bebyggelsen skal være i en etage med mulighed for tårne, spir og kupler inden for den maksimale bygningshøjde på 3 m.

Et legehus på max. 4,9 m2 kan opsættes dog mindst 2,5 m fra skel. Der skal indhentes tilladelse fra Byg & Miljø

Drivhus max. 9,9 m2 må opstilles overalt på havelodden dog mindst 1 m fra skel. Der skal indhentes tilladelse fra Byg & Miljø 

 

2.  
  • Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ eller fibercement-facadeplanker.

 

3. Bebyggelsen skal opføres på punktfundament, sokkelsten, rørstøbning, og der skal etableres rottesikring.

 

4.  Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.

 

5.  Bebyggelsen må ikke indrettes til overnatning eller fast beboelse.

 

6.  Enhver bygning og træterrasse skal ligge mindst 2,5 m fra lodskel. Cementfliser og træfliser lagt direkte på jorden betragtes ikke som terrasse. Såfremt skelafstanden             ikke kan overholdes, skal lejer ansøge udlejer om eventuel dispensation fra reglen om skelafstand.

 

7.  Lovlige regnvandsfaskiner skal placeres 2,5 m fra skel.

 

8.  Tegningsmateriale med samtlige mål på byggeri, skelafstand for såvel nybygning som ændring af bebyggelsen skal godkendes af bestyrelsen for haveforeningen.

 

9.  Når der foreligger en godkendelse fra bestyrelsen skal I:

  • Søge Hovedstaden Syd kreds 1 om tilladelse. Når tilladelsen foreligger, skal I
  • Ansøge om en ejer fuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Det skal ske online via https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/ hvorefter der klikkes på fanen ”BRUGER”,og derefter klikkes på ”ANSØGNING OM FULDMAGT/BYGGETILLADELSE”.
  • Herefter udfyldes ansøgningsformularen, og der skal vedhæftes en beskrivelse af byggeriet inklusiv mål fast tegning samt tilladelsen fra kreds 1.
  • Når fuldmagttilladelse foreligger fra Københavns Ejendomme, ansøges Byg og Miljø om tilladelse.
  • Ansøgning om byggetilladelse skal sendes til Københavns Kommunes bygningsmyndighed, Center for Bygninger, som hører under Teknik- & Miljøforvaltningen. Ansøgningen skal indsendes online via Byg & Miljø-systemet: hvor der logges ind med NEMID: https: www.bygogmilijoe.dk  og den skal indeholde kopi af tilladelse

Hovedstaden Syd Kreds 1 samt ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Intet byggeri må påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse fra Byg og Miljø. Bestyrelsen i foreningen skal have en kopi af byggetilladelsen.

 

10.Bemærk for byggeri fra før 1992 der ligger på en dispensation, gælder særlige regler iht. ”Aftale om fortolkning af 1992-dispensationen for koloni- og nyttehaver”                   gældende fra 17. december 2015.

Dispensation for ovennævnte kan kun gives af Københavns Kommune. Ansøgning fremsendes gennem bestyrelsen til Kreds 1.

Byggetilladelse til etablering af foreningshuse sendes til Kreds 1 til godkendelse, hvorefter den returneres til foreningen.

Foreningen skal efterfølgende søge Byg og Miljø digitalt via deres hjemmeside www.bygogmiljoe.dk hvor der skal logges ind med NEMID.

Udskriv Email

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse.
Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.

Jeg forstår

Læs vores Cookie- og privatlivspolitik.