Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver

I byens haveforeninger og nyttehaver har der været en masse aktivitet henover sommeren. Planter er plantet, blomster er sået, afgrøder høstet og frugttræer har givet frugt. Men nu bliver det efterår og der skal lukkes ned for vinteren. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan i være med til at gøre en forskel. Nogle af jer har måske mange problemer med rotter, andre slet ikke. Men Københavns kommunes skadedyrsenhed har lavet et opslag med gode råd til hvordan i kan sørge for at rotterne, under alle omstændigheder får så lidt råderum som muligt i jeres forening, i løbet af vinteren. 

Gode råd til at begrænse rotter,

når foreningen lukker for vinteren.

• Undlad at fodre fugle, katte og hunde på udendørsarealerne.

• Fjern græsfrø, blomsterløg og lignende fra skur eller hus eller

opbevar dem i tætte beholdere.

• Fjern nedfaldsfrugt. Kompost kan med fordel opbevares i en

lukket og rottesikret kompostbeholder.

• Undgå beplantning op ad huset.

• Sørg for at stable brænde ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke

søger ly under stablen.

• Ryd op på grunden og omkring huset.

• Hold øje med huset hen over vinteren, så reducerer du risikoen

for, at rotter etablerer sig.

Find informationsfolder om hønsehold:

på www.kk.dk/publikationer søg på ”Har du eller din nabo høns”

Find informationsfolder om rotter:

på www.kk.dk/publikationer søg på ”Rotter på din ejendom”

Skadedyrsenheden i Københavns Kommune tilbyder at

besøge jeres haveforening og holde et foredrag omkring

forebyggelse af rotter. Foredraget er gratis og kan afholdes

som et aften- eller weekendmøde.

Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012 § 2. Enhver, der

konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette

straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012 § 3. Grundejere

skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder

brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder

på ejendommene begrænses mest muligt.

Bekendtgørelse nr. 696 af 13-06-2012 § 14. Ingen må ved

udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for

fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører

ulemper for omgivelserne.

For anmeldelser af rotter og yderligere information:

www.kk.dk/rotter

Naturstyrelsens informationsmateriale:

svana.dk/vand/rottebekaempelse

 

KØBEN HAVN S KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Skadedyrsenheden

Telefon 33 66 58 17

Mandag-torsdag kl. 09-15, fredag kl. 10-15.

Udskriv Email