|text=Information fra Københavns Kommune|target=s}

Vi sender derfor et informationsopslag med gode råd til hvordan I kan sørge for at rotterne får så lidt råderum, som muligt i jeres forening.

For anmeldelser af rotter og information i øvrigt. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.kk.dk/rotter

Yderligere informationer kan findes på SVANAS hjemmeside, på: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66853/ROTTE_smitterisiko_A4.pdf

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018
§ 3. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

  Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018
§ 4. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

 Bekendtgørelse nr. 844 af 23-06-17
§ 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne
.

 Med venlig hilsen

Lars Bjerg
Miljøkontrollør
Skadedyr

 

Udskriv Email