Fællesarbejde i Musikbyen 2020.

Vi mødes på kontoret kl. 10:00 og arbejder til kl. 14:00

Husk at indskrive Jer, så vi ved, I er mødt frem.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2019, er der i ulige år fællesarbejde for ulige havenr. og fællesarbejde i lige år for lige havenr. Dvs. man skal kun på fællesarbejde hver andet år.

Der vil under fællesarbejdet blive serveret kaffe, øl og vand.

 

Følgende haver har fællesarbejde på nedenstående datoer:

E-gangen: Alle lige havenumre: Lørdag den 9. maj 2020

F-gangen: Alle lige havenumre: Lørdag den 30. maj 2020

A-gangen: Alle lige havenumre: Lørdag den 13. juni 2020

B-gangen: Alle lige havenumre: Lørdag den 15. august 2020

C-gangen: Alle lige havenumre: Lørdag den 12. september 2020

D-gangen: Alle lige havenumre: Lørdag den 17. oktober 2020

Er man forhindret i at komme på sin dag, meddeles det til:

Besluttes af den nyvalgte bestyrelse.

Det blev besluttet på generalforsamlingen, at ALLE skal møde op, der er ikke længere noget, der hedder afbud. Kan man ikke komme på den dato, der er fastsat her, skal man få det ændret til en ny dato max 2 kommende datoer (eller tilbage).

Møder man ikke op på den nye dato, pålægges man et betalingspligtigt gebyr på kr. 600,00 og en ny dato. Møder man heller ikke op her pålægges man et betalingspligtigt gebyr på kr. 900,00, og indkaldes igen næste år.

Ovenstående betyder, at begge gebyrer skal betales, og man indkaldes igen næste år med deltagere fra sin egen havegang. For fremtiden slipper man altså ikke for deltagelse i fællesarbejde. Mødes der heller ikke op året efter, hvor man igen er indkaldt udløser det en påtale, som i værste fald kan ende med en ophævelse.

Det står skrevet i H/F Musikbyens vedtægter, at man har pligt til at deltage i fællesarbejdet.

Datoerne vil blive hængt op i udhængsskabene og skrevet i kalenderen på vores hjemmeside, så hold øje med Jeres dato og mød op. Det plejer at være hyggeligt, og du lærer en masse nye mennesker fra din gang at kende.

Er du fyldt 70 år, er du fritaget for fællesarbejde, hvis du ønsker det. Du skal selv meddele til ovennævnte mail (eller kontoret, eller postkassen), hvis du er fyldt 70 år, da vi ikke registrerer medlemmernes CPR nr.

Udskriv Email