Til orientering til alle havelejere.

Kontoret

Sidste kontordag i år er søndag den 27. oktober 2019.

Kontor har åbent fra kl. 10.00 til 14.00.

 

Vandlukning

Der bliver lukket for vandet lørdag den 2. november 2019, og samtidig vil der blive lukket for, Toilet tømnings huset.

 

Containerpladsen 148A

Ved sidste tømning bliver containerpladsen nr. 148A lukket.

 

Generalforsamling 2020

Der er generalforsamling den 15. marts 2020 i Valby Kulturhus..

Udskriv Email