• Hjem
  • Nyheder
  • Til Haveforeninger og Nyttehaver i Københavns kommune vedr. forebyggelse af rotter

Til orientering til alle havelejere.

Kontoret

Sidste kontordag i år er søndag den 27. oktober 2019.

Kontor har åbent fra kl. 10.00 til 14.00.

 

Vandlukning

Der bliver lukket for vandet lørdag den 2. november 2019, og samtidig vil der blive lukket for, Toilet tømnings huset.

 

Containerpladsen 148A

Ved sidste tømning bliver containerpladsen nr. 148A lukket.

 

Generalforsamling 2020

Der er generalforsamling den 8. marts 2020 i Valby Kulturhus, kl. 11.00, adgang fra kl. 10.15.

Udskriv Email