København, den 10. august 2018

Kære Havelejere

I har tidligere fået meddelelse om, at alle hække og hegn max må være 1.80m for den del af hækken, der vender ud mod veje og stier.

I Genudlejningsaftalen fra 2011 med Københavns Kommune står der i §8 stk. 6: Hegn mod offentlige parkanlæg og stier skal være levende hegn (hæk) med en højde af mellem 1,25m og 1.80m.

Stierne og mellemgangen mellem haverne er at betragte som offentlige.

I sin beretning på generalforsamlingen i februar meddelte formanden: Vi har i bestyrelsen talt om, hvordan det skulle løbe af stablen, og vi er blevet enige om, at det må vi, som havelejere kunne overkomme at få bragt i orden i sæsonen 2018.08.10

Som også meddelt i beretningen vil bestyrelsen gå en runde, når sæsonen nærmer sig sin afslutning for at se, om alle hække og hegn har fundet sin rette højde.

Har man en bue på sin hæk, må man gerne beholde den, men der er også nogle regler for hvordan.

Buen må max være 2 hækplanter bred på hver side af lågen, og derfra skal hækken være max 1.80m

Der er ikke nogen regler for, hvor høj buen må være, men hvis den skal passes og klippes, så bliver den vel næppe mere end omkring de 2m.

Som nævnt fra Genudlejningsaftalen skal hegn være levende hæk. Det betyder dog ikke, at alle der har bygget hegn, før denne § er meddelt ud, skal rive deres hegn ned og sætte hæk.

I må gerne beholde Jeres hegn, men det skal nedskæres til 1.80m.

Det betyder også, at river man sit hegn ned, så må der IKKE bygges nyt hegn. Så SKAL det være et levende hegn (hæk).

Bestyrelsen kommer forbi Lørdag den 6. oktober 2018 og kigger.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udskriv Email