København den 18. maj 2018

 

Kære havelejere.

Her kommer så en meget vigtig meddelelse om storskralds containere. Vigtigt at det bliver læst.

Der kommer 2 storskralds containere i weekenden den 15-16-17 juni 2018

MEN

Dette kan meget vel blive de sidste storskralds containere, som kommer i vores haveforening.

Der er åbenbart stadig nogle (mange), som ikke kan finde ud af at overholde de regler, der er omkring storskrald, som faktisk er så logiske, at det ikke burde være nødvendigt at sige og skrive om det om og om igen, for blot at se, at nogle havelejere åbenbart er fuldstændig ligeglade, og det går desværre ud over dem, som gør, hvad de skal.

Så her gentager jeg lige igen, hvad reglerne er.

Borde, stole, senge, sofaer og alt der kan skilles ad, skal skilles ad.

Jern, sten og fliser skal vente til containeren som kommer til det sidst på sæsonen – og det betyder, at I skal beholde det i Jeres have indtil da.

Containeren skal læsses med hensyntagen til, at der ikke dannes lufthuller, dvs at tingene skal stilles bagest og på en måde, så der er plads til de næste.

Tingene skal ikke bare kastes op i containeren. Gå op i containeren og stil det som ovenfor.

Når containeren er fuld, og det er den, når storskrald flugter med den øverste kant på containeren, så er den fuld, og der må IKKE læsses mere på. Der må ikke være top på containeren. Det må vognmanden ikke køre med og gør det ikke.

Der må ikke læsses så meget i, at containeren ikke kan lukkes bagi.. Det vil sige ikke ud over kanten.

Er containerne fyldte, så er de fyldte, så må man tage sit storskrald med tilbage sin have til næste gang.

Der må ikke stilles storskrald på pladsen, fordi containeren er fyldt.

Sidste år og begge gange i år, har vi måttet bestille en tredje container, fordi de to bestilte var fyldt ca. 1-2 meter over kanten i toppen, og formanden har måttet kravle i containerne og læsse det af, der var fyldt for meget i på toppen for igen at læsse det på den ekstra container.

DET KAN IKKE VÆRE MENINGEN, OG DET ER IKKE RIMELIGT, AT FORMANDEN HVER GANG SKAL RYDDE OP EFTER JER, OG AT VI SKAL BESTILLE EN NY CONTAINER, FORDI MAN IKKE RESPEKTERER REGLERNE.

DET ER SLUT NU.

SKER DET IGEN, NÅR CONTAINERNE KOMMER DENNE GANG, SÅ KOMMER DER IKKE FLERE CONTAINERE TIL STORSKRALD, SÅ MÅ I SELV SKAFFE JER AF MED STORSKRALD PÅ EN GENBRUGSSTATION.

De små containere:

Kommunen har opstillet små containere til f.eks. pap, papir, metal, hårdt plastic m.v.

PAP:

Papkasser skilles, så de bliver flade, så der er plads til alle. Man smider ikke en hel papkasse i containeren.

Hårdt plastic:

Hårdt plastic er IKKE plastic stole og borde. Det er udelukkende til hårdt plastic fra køkkenaffald og ikke andet, f.eks. plastic bøtter fra mad. Heller ikke til plasticoverdækninger. Det hører til i storskrald, og er der ikke storskraldscontainere, så venligst fjern Jeres affald, som bare er stillet på pladsen.

Dagrenovation:

Dagrenovationscontainerne er til dagrenovation og ikke andet. Det er ikke til brædder, borde og stole og andet byggeaffald.

Det er heller ikke tilladt at smide toiletter i dagrenovationen, og oven i købet er der nogle, der smider et toilet i, som ikke er tømt. Forestil Jer, at I var vognmanden, som skulle tømme det. DET ER NOGET SVINERI, OG DET KAN MAN IKKE VÆRE BEKENDT.

Ser vi, hvem det er, er det ensbetydende med omgående ophævelse af lejeaftalen.

Haveforeningen yder en service til medlemmerne med containere, men det kan meget vel ende med, hvis dette bliver ved, at vi gør, som langt de fleste haveforeninger i Københavns Kommune: Skaf Jer selv af med Jeres storskrald.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udskriv E-mail