OBS! DEN GRØNNE PLADS

København, den 19. april 2018

Kære havelejere.

Bestyrelsesmedlem Ulrik Skaaning har sat et opslag op på vores Facebook side vedr. den grønne plads.

Tilsyneladende er der nogle, der føler sig stødt over det, Ulrik skriver.

Personligt kan jeg kun støtte det, Ulrik skriver, da det er ting, der er sagt og skrevet tusinde gange og steder i alle de år, jeg har været i bestyrelsen. Bl.a. føler jeg, at jeg gentager mig selv her, for det er skrevet så mange gange i Strøtanker, og alle nye havelejere får ved købet fortalt, hvordan reglerne er.

For mig at se er det også ganske logisk, at man bærer sit grønne affald helt ned bagved, så man fylder pladsen op nedefra. Mange af os kan godt huske, når man kom ned med en børfuld affald, så kunne man ikke komme af med det, men bare stå og kigge på al den tomme plads, der var bag ved det, der var smidt foran, og man kunne ikke komme forbi det. Man fylder jo også en pose fra bunden af og ikke i toppen.

Bestyrelsen har lagt så meget arbejde i – og hårdt arbejde i at forhandle med kommunen om, at vi måtte leje den grønne plads igen til grønt affald, og vi fik forhandlet os frem til en meget rimelig pris. Det har taget meget lang tid at få dem der, hvor vi er nu. Det er kommunens krav, at pladsen skulle planeres og hullerne udfyldes. Derfor har der også været store maskiner til at gøre det, og det koster. Det er der også blevet informeret om.

Hver gang pladsen skal ryddes koster det. Og vi betaler.

Derfor er reglerne ganske simple. LÆS AF HELT NEDE BAGVED OG FYLD PLADSEN OP PÅ DEN MÅDE. Måske kan vi så nøjes med at rydde den en gang om året i stedet for at skulle rydde en halvtom plads, for bare at kunne komme ned bagved.

At enkelte havelejere ønsker at henvende sig til kommunen: for nu er det bare for meget. Det kan vi i bestyrelsen kun kraftigt anbefale, at man ikke gør. Det er kommunens jord, det er dem, der bestemmer, hvordan vi må bruge det, og det står skrevet i lejekontrakten med kommunen. Det eneste, man får ud af at brokke sig, er at kommunen opsiger kontrakten, og resultatet af det bliver, at så må folk selv køre deres grønne affald på genbrugspladserne, som man gør i langt de fleste haveforeninger i København. Så respekter at Musikbyen yder den service til havelejerne, at de kan komme af med deres affald, det er der meget få haveforeninger, der gør.

Så kære venner her er reglerne så præciseret:

LÆS AF HELT NEDE BAGI, OG FYLD PLADSEN PÅ DEN MÅDE.

AFFALDET MÅ IKKE VÆRE I POSER ELLER ANDET.

STORE TRÆER OG GRENE SKAL SKÆRES I MINDRE STYKKER, MAX 1 METER.

DER MÅ KUN LÆSSES GRØNT AFFALD AF PÅ PLADSEN OG INTET ANDET.

Og som Ulrik ganske rigtigt skriver, så kan det betyde ophævelse af din lejekontrakt, hvis du bliver grebet i ikke at overholde reglerne og tømme af op foran.

Der vil også blive sat skilte op ved pladsen med disse regler, hvis man skulle gå hen og glemme det her.

Iris Joensen

Udskriv Email