Forslag til Generalforsamling 25/2 – 2018

Ang.: Taxakørsel til vores formand.

Det kan ikke være meningen at vores formand skal cykle fra Musikbyen til Kongelunden i øsende regnvejr og have skiftetøj med.

Der kører ikke offentlig transport imellem Musikbyen og Kongelunden.

Da det også er i vores interesse at han kommer til møderne, bør vi betale hans taxaboner.

Taxaboner koster 2400 kr. årligt, hvilket er 5 kr. og 78 øre pr. have, når vi fordeler udgifterne på vores 415 haver.

Udskriv E-mail